OCT – optyczna koherentna tomografia oka

OCT (optyczna koherentna tomografia) jest nowoczesną, bezkontaktową i nieinwazyjną metodą obrazowania przekrojów tkanek oka, takich jak np: siatkówka, tarcza nerwu wzrokowego czy rogówka. Badanie to wykorzystywane jest we wczesnej diagnostyce schorzeń takich jak jaskra, zwyrodnienie plamki (AMD), zmiany cukrzycowe w siatkówce oka, otwór w plamce, obrzęk plamki czy nowotwory oka. Schorzenia te mogą nieuchronnie prowadzić do utraty wzroku, stąd tak ważna jest ich wczesna i precyzyjna diagnostyka.

Tomograf RTVue-100 jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń tego typu dostępnych na rynku. Doskonałej jakości obrazy oraz oprogramowanie zawierające wszystkie funkcje niezbędne do ich analizy powodują, że RTVue-100 jest liderem aparatury OCT.

Badanie OCT jest bezkontaktowe, nieinwazyjne, nie wymaga przygotowania i może być powtarzane wielokrotnie. Kilkukrotne wykonanie OCT pozwala na śledzenie przebiegu choroby na przestrzeni czasu oraz ocenę skuteczności leczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku takich schorzeń jak jaskra, AMD lub retinopatia cukrzycowa.

Urządzenie wyposażone jest w moduły:

Moduł siatkówkowy RETINA:

 • mapy grubości siatkówki 2D i 3D.
 • mapy wyniesienia warstwy nabłonka barwnikowego
 • moduł obrazowania i analizy plamki

Moduł jaskrowy GLAUCOMA:

 • moduł typu GDX – pomiar grubości warstwy włókien nerwowych z analizą wyników pomiarów i porównaniem ich z wartościami normatywnymi.
 • pomiar i analiza grubości warstwy włókien nerwowych RNFL.
 • moduł typu HRT – obrazowanie i analiza siatkówki, w tym pomiar tarczy nerwu wzrokowego, obrzęków siatkówki oraz rejestrowanie występujących w tych strukturach zmian.
 • pomiar i analiza parametrów tarczy nerwu wzrokowego m. in.: powierzchnia tarczy, objętość zagłębienia, powierzchnia pierścienia nerwowo-siatkówkowego.

Moduł rogówkowy CORNEA

 • automatyczny pomiar grubości rogówki z automatycznym wyznaczaniem mapy pachymetrycznej.
 • obrazowanie i pomiar menisku łzowego.
 • analiza stożka rogówki
 • gonioskopia – obrazowanie i pomiar kąta przesącza